Drogový Kufr

Aktuality

Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach

„Ideál prevencie je často postavený na jednoduchej lineárnej rovnici: informácie = postoje = správanie.

Predstava o tom, že mladí ľudia pochopia odovzdané informácie o rizikovom správaní a jeho možných dôsledkoch a prestanú sa navždy rizikovo správať, je nereálna. Nie div, nesprávajú sa tak ani mnohí dospelí, ktorí sú pre deti vzorom.

V praxi sa veľmi často môžeme stretnúť s obrovským množstvom rôznych typov preventívnych drogových programov. Niektoré sú zaujímavé a kvalitné, iné naopak, vyvolávajú skôr podozrenie a údiv nad tým, kto daný program financuje a ako program vôbec vznikol a či nespôsobí viac škody ako úžitku“.

Nová droga 4-MA bude kontrolovaná v rámci celej EU

EMCDDA, 8.3.2013

Európa zareagovala na obavy spojené s užívaním stimulačnej drogy 4-methylamphetamine (4-MA) a vystavila ju "kontrolným opatreniam a trestným postihom" v celej Únii. Rozhodnutie Rady EÚ bolo prijaté v záverečnej fáze trojstupňového právneho postupu, ktorý je navrhnutý tak, aby reagoval na potenciálne ohrozujúce nové psychoaktívné drogy vstupujúce na trh.